Sanacija obalnog zida Stare rive u gradu Pagu - Novosti - LiveCamCroatia, Istraži Hrvatsku
Sanacija obalnog zida Stare rive u gradu Pagu

Sanacija obalnog zida Stare rive u gradu Pagu

U gradu Pagu su sredinom rujna 2022. počeli radovi na rekonstrukciji (cca. 64,5 m) i dogradnji gata na Obali kralja Petra Krešimira IV. Cijeli projekt podijeljen je u dvije faze, jednu fazu izvodi Županijska lučka uprava, a drugu fazu Grad Pag. Osim sanacije obalnog zida obuhvatit će i uređenje šetnice s javnom rasvjetom čime će se osuvremeniti dotrajali urbani prostor, kao i poboljšati sigurnost u samoj luci te postavljanje rampe za invalide.

Projekt sanacije obalnog zida izvodi se u postojećim gabaritima od mosta prema plaži Prosika u luci Pag u dužini od 227 m od čega je prvih 111 m pod upravom Lučke uprave Zadarske županije, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod upravom Grada Paga. Zahvat je obuhvatio i sanaciju privezišta u dužini od 67 m, čime će se omogućiti privez plovilima dužine 12 – 15 m. Završno uređenje ruba obale biti će kamenom opločena šetnica širine 2,7 m s novom vanjskom rasvjetom te komunalnom opremom i rampom za invalide na početku plaže Prosika. Za dio obale predviđen za privez plovila traženi su prsteni za privez.

Radovi na izgradnji novog obalnog zida na Staroj rivi u Pagu odvijaju se po planu: uklonjen je stari obalni zid (kamene obloge) na Staroj rivi i obalni zid uz nekadašnja skladišta soli, postavljeni su podmorski nosači i napravljen je dio temelja za novi obalni zid. Do sada je izvršeno 80 % ukupno predviđenih radova te su radovi na gatu u punom zamahu. U kratkom periodu od 3 mjeseca, demontirane su mornarske stepenice i lijevano-željezna polera (bitve), a izvršeno je i cca 1.999 m3 nadmorskih i podmorskih iskopa. Ugrađeno je i 65 novih betonskih temeljnih blokova na jugoistočnoj strani obalnog zida samog gata, te je izvršeno betoniranje prostora između ugrađenih temeljnih blokova i obalnog zida u količini od cca 330 m3. Navedenom ugradnjom blokova, jugoistočna strana obalnog zida odnosno podmorski dio istog, kompletno je obnovljena u cijeloj svojoj dosadašnjoj dužini od 64,5 metara. Trenutno, izvođač nastavlja s radovima na jugoistočnoj strani gata, prateći liniju obalnog zida i započinje s dogradnjom gata u predviđenoj dužini od 15 metara.

Prema projektu, radovi bi trebali biti gotovi do 31. ožujka ove godine.

Prijavite se na newsletter

Upišite svoju Email adresu i primajte informacije o LiveCamCroatia. (e-mail adresa se koristi isključivo u svrhe slanja promotivnih ponuda i novosti, nije javno vidljiva)

Naši partneri