Karinsko more moglo bi službeno postati najmanje more na svijetu - Novosti - LiveCamCroatia, Istraži Hrvatsku
Karinsko more moglo bi službeno postati najmanje more na svijetu

Karinsko more moglo bi službeno postati najmanje more na svijetu

Zadarska je županija bogata prirodnim i kulturnim raritetima, neki od kojih su i svjetski poznati.

U hrvatskom dijelu Jadrana više je prostornih cjelina koje su nazvane morem: Novigradsko more, Virsko more, Murtersko more, a među njima je svakako, površinom od oko 5,5 km2, najmanje Karinsko more. Po svom obliku i površini Karinsko more je zapravo zaljev, ali lokalno stanovništvo ga imenuje morem i to je doista kuriozitet koji bi se mogao, uz ostalo, i turistički vrednovati.

Karinsko more dvostruko je manje od Mramornog u Turskoj koje se kiti tom titulom.

I geografi su suglasni. Morem je, ovaj zaljev Jadranskog mora, nazvan još davne 1781. godine. Tada je kartograf i javni mjernik Giuseppe Antonio Grandis na karti Dalmacije to more imenovao Mare di Carin, a susjedno Novigradsko more Mare di Novegradi.

Karinsko more ima niže vrijednosti saliniteta od prosječne vrijednosti koju ima Jadransko more, i to zbog dotoka slatke vode iz Karišnice i drugih manjih tokova i vrulja. Iako je bočato jer se u njega ulijevaju dvije rijeke i dalje je slano. U njemu žive morske ribe i u to more ulaze i neke strogo zaštićene vrste, dupini, kornjače.
Ljekovitost njegovog blata i klime odavno su prepoznati. Ovdje se jednostavno lakše diše zbog sudaranja planinske i mediteranske odnosno morske klime.Karinjani se nadaju da će im proglašenje Karinskog mora najmanjim svjetskim morem donijeti nov turistički zamah, ali i veći stupanj zaštite pomorskog staništa.

Naime, ptica ga preleti u trenu, plivač prepliva u zamahu, a Karnsko more 'stisne se' u samo jednu fotografiju.

 

Prijavite se na newsletter

Upišite svoju Email adresu i primajte informacije o LiveCamCroatia. (e-mail adresa se koristi isključivo u svrhe slanja promotivnih ponuda i novosti, nije javno vidljiva)

Naši partneri