Risnjak nacionalni park lokacija - LiveCamCroatia, Istraži Hrvatsku
Risnjak nacionalni park lokacija

Risnjak nacionalni park lokacija

  • 0 kamera online
  • 0 kamera offline
  • 0 Pregled(a)
10o C 92% 998 hPa

Nacionalni park Risnjak smješten je na sjeverozapadu Hrvatske i geografski obuhvata šumovito područje Gorskog kotara. Nalazi se u blizini Jadranskog mora, oko 15 km sjeveroistočno od grada Rijeke. Površina parka je 63,5 km2 i pokriva centralni dio planinskih masiva Risnjaka i Snježnika, kao i izvor rijeke Kupe s njenim gornjim tokom. Nacionalni park Risnjak pripada dinarskom planinskom sustavu koji je prirodna veza između Alpa i dinarskih planina.

Posebnost klimatskih uslova i reljefa, kao i blizina Jadranskog mora razlog su pojave temperaturne inverzije, pa se iste vrste flore i vegetacije nalaze i uz planinske vrhove i u dolinama Nacionalnog parka. Na relativno malom prostoru dinarskih planina izmjenjuje se 14 glavnih tipova gorskih šuma uz još 30-tak biljnih zajednica. Biljni svijet Risnjaka broji 1148 svojti. U Nacionalnom parku rastu gotovo sve vrste šumskih zajednica koje su zadržale svoju autentičnu prirodnu ljepotu jer su u prošlosti bile pošteđene od prekomjernog iskorištavanja.

Risnjak je poznat i po raznolikosti faune. Cijelo područje Parka poznato je stanište triju velikih europskih predatora te čine jedno od posljednjih utočišta: vuka, medvjeda i risa po kojem je Park i dobio ime. Predstavljaju važnu kariku prehrambenog lanca u ekosistemu Risnjaka. Osim njih, tu se nalaze i druge životinje kao što su ptice, gmazovi i kukci. Gornji je tok rijeke Kupe prozvan čudesnom dolinom leptira. Istraživanjem je registrirano gotovo 500 vrsta.

Cijeli je prostor riznica različitih vrsta krških oblika. Razlomljene stijene, ponori, škrape i ponikve duboke i do 200 metara, uvale i krška polja obilježje su Risnjaka. Prevladavaju vapnenci i dolomiti koji čine vodopropusne stijene koje tvore veliki podzemni spremnik. S druge strane, tu se nalaze glineni škriljavci, pješčenjaci i kvarcni konglomerati kao vodonepropusne naslage.

Edukativna staza Leska sa svoja 23 stajališta, najbolji je način upoznavanja Risnjaka. Za posjetioce je interesantan izvor rijeke Kupe sa prvih 5km njenog toka i masivi Risnjaka sa prekrasnim planinskim pašnjacima. Ljubitelji prirode imaju na raspolaganju savršene kamene skulpture, bogate šume i livade sa jedinstvenim pogledom koji se pruža sa najvisočijeg vrha ovog masiva, Velikog Risnjaka (1528 metara) ili sa Snježnika (1506 metara) na Kvarnerski zaljev.

Prijavite se na newsletter

Upišite svoju Email adresu i primajte informacije o LiveCamCroatia. (e-mail adresa se koristi isključivo u svrhe slanja promotivnih ponuda i novosti, nije javno vidljiva)

Naši partneri